background image

همکاری با گروه کیا ۲۲

در صورت تمایل به همکاری با گروه کیا۲۲ لطفا رزومه کاری خود را از طریق فرم مقابل برای ما ارسال نمایید

*جنسیت

توجه داشته باشید که در هر 24 ساعت تنها یکبار امکان ثبت وجود دارد.
در حال دریافت اطلاعات